home  
 
  biografia
 

poema

 

atardi di kuaresma

 

contact

 

Walter Palm, un eskritor di KÚrsou

nederlands

papiaments engelsMake-up

Makuaku ta balia
ku su refleho den awa.

Esta un diferensha
ku e seŮorita makaku,
ku asta ku make-up
no ta kontentu
ku su kara den spil.© Copyright Walter Palm

◄begin