home  
 
 

biografie

 
  gedichten
 
  interview
 
  publicaties
 
  essay
 
  toneel
 
  verhalen
 
  contact
 

 
 

Walter Palm, een schrijver uit Curaçao

nederlands

papiaments engels


Publicaties
 
Juli 1971: Op twintigjarige leeftijd debuut als dichter met twee gedichten (“Little tin soldiers” en “A long, long conversation”) in het literaire tijdschrift “Watapana” (3de jaargang, nr. 4, pag. 6).

21 april 1978: Publicatie eerste gedichtenbundel “Winds of Words” (Engelstalig; Drukkerij Montero op Curaçao). Gerecenseerd door Enrique Muller onder de kop “Gezonde levensaanvaarding” in “Amigoe”, 2.VI.1978, pag. 9.

24 maart 1980: Publicatie tweede gedichtenbundel “Genesis en Apocalypse” (Nederlandstalig met illustraties van Chal Corsen; Drukkerij Montero op Curaçao). Gerecenseerd door Jules Marchena onder de kop “Schitterende poging tot zelfbehoud” in “Amigoe/Ñapa” van 16.V.1980, pag. 2.

11 juni 1983: Publicatie derde gedichtenbundel “Un boka di poesia” (Papiamentstalig; uitgegeven bij “Editoryal Antiyano” op Curaçao). Gerecenseerd door Carel de Haseth onder de kop: “Martinus en Palm: nieuwe uitgaven van Editorial Antiyano”in “Amigoe/Ñapa” van 24.VI.1983, p.2.

1985: Het gedicht “Apocalypse” (uit de bundel “Genesis en Apocalypse”) wordt opgenomen in “Thuis een vreemdeling”, een thematische bloemlezing over vervreemding en onthechting, bijeengebracht door Ton Luiting en Albert Middendorp, Hilversum/Brussel 1985, Kofschip-kring, ISBN 90-6406-076-2.

December 1986: Publicatie van het essay “Historisch overzicht van de Antilliaans/Arubaanse literatuur” in “Plataforma” (3de jaargang, nr. 4, pag. 8-13).

Oktober 1987: Publicatie van het gedicht “Otrobanda” (uit de bundel “Un boka di poesia”) in “Independiente” (3de jaargang, nr. 7, pag. 37).
 
  Juli-Augustus 1990: Publicatie van vier nieuwe gedichten (“Hedendaags Columbus”, “Wenen via Cairo en Port Lligat”, 
“In de hitte van de koorts”, “Hier en daar”) in “De Gids”
(153e jaargang, nr. 7/8, pag. 580-582).
   

18 december 1990: Publicatie vierde gedichtenbundel “Palmblad. Een kleine Curaçaose cyclus” (Aldus Uitgevers in Den Bosch). Gerecenseerd door Carel de Haseth onder de kop: “Poëzie als delicatesse” in “Amigoe/Ñapa” van 23.II.1991, p.5.

Juli 1991: Publicatie van het essay “Antilliaanse literatuur. Een historisch overzicht” in “Damsko” (1ste jaargang, nr. 2, pag. 18-20).

1991: Publicatie van twee gedichten “Ontsnap uit het labyrint” en “Een man in de bank” (in “Onderwijs in de steigers” onder redactie van Aart G. Broek en Christa M. Roose-Weyer, pag. 51 en 171)

1991: Publicatie twee essays “Is Boeli van Leeuwen een Protestants schrijver met een katholiek oeuvre?” en “De politieke boodschap van Frank Martinus Arion’s “Dubbelspel” “ in “Drie Curaçaose schrijvers in Veelvoud” onder redactie van Maritza Coomans-Eustatia, Wim Rutgers en Henny Coomans (De Walburg Pers in Zutphen, 1991, pag. 176-180 en pag. 499-503).

Mei 1992: Integrale publicatie van de eerder verschenen bundel “Palmblad” in “Preludium” (9de jaargang, nrs. 3-4, pag. 53-56).

1993: Publicatie van drie nieuwe gedichten (“Antilliaanse jongeren”, “Nummer Een”, “Geschenk van dromen, ochtenddauw en maanlicht”) in het Antilliaanse blad “Kristòf” (jaargang VIII-3, pag. 32-34).

Oktober 1993: Publicatie van een essay over vijf Nederlandstalige Antilliaanse auteurs in het literaire tijdschrift “Kultuurleven” (60ste jaargang, nr. 7, pag. 90-94).

9 september 1994: “Een inleiding tot het werk van vijf vooraanstaande Nederlandstalige Antilliaanse auteurs: Cola Debrot, Jules de Palm, Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Frank Martinus Arion (in “De horen en zijn echo”, verzameling essays opgedragen aan dr. H. Coomans ter gelegenheid van zijn afscheid op 9 september 1994. Bloemendaal: Stichting Libri Antilliani 1994).

1994: Publicatie van vier nieuwe “aangespoelde” gedichten (“Verrassing”, “Een boom aan het strand”, “Avondmuziek” en “De gefrustreerde geliefde”) in “Kristòf”(jaargang IX-1, pag. 44-47).

1995: “Een Taskforce voor de Paradijsvogels. De Taskforce Antilliaanse jongeren in vogelvlucht” (in “Caraïbische Cadens”, Liber amicorum opgedragen aan de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen Edsel Jesurun. Bloemendaal: Stichting Libri Antilliani, 1995, pag. 176-182).

1996: Publicatie van twee nieuwe gedichten (“De Berlijnse Muur gevallen” en “Gesprek aan het strand”) in “Prisma” (12de jaargang,
nrs. 1 en 2, pag. 35).

December 1996: Publicatie “short story” ”De ogen van Peng-Peng” in Kerstkrant van de “Amigoe” (Katern C, pagina 3).

13 Januari 1997: Publicatie vijfde gedichtenbundel “Avondmuziek” (Arbeids Advies Dienst in Rotterdam en Willemstad (Curaçao)).  Gerecenseerd door Nel Casimiri onder de kop “Met lege handen ging ik slapen, met een gedicht werd ik wakker” in de “Amigoe/Ñapa”, 1.III.1997, pag.5. Voor het titelgedicht, zie Avondmuziek.

December 1997: Publicatie van de “short story” “Curaçao steekt de oceaan over” in de Kerstkrant van de “Amigoe” (katern C).

Mei 1998: Publicatie van drie gedichten (“De laatste”, “De non-conformist” en “Advies aan een adolecent” uit ) uit de eerder gepubliceerde gedichtenbundel “Avondmuziek” in het literaire tijdschrijft “Optima” (16de jrg. nr.1, pag. 70-71).

Zomer 1998: Publicatie van het gedicht “Make-up” (in de oorspronkelijke Papiamentstalige versie, zoals verschenen in de bundel “Un boka di poesia”, plus een Engelse vertaling van dit gedicht) in het Amerikaanse tijdschrift “Callaloo” (21ste jaargang, nr.3, pag. 650).

April 1999: Publicatie van het essay “Checklist of decisions to be taken into account for a dialogue structure with minorities” in “Political and social participation of immigrants through consultative bodies” (Council of Europe Publishing in Strasbourg, pag. 91-96).

1999: Publicatie van de eerste twee gedichten (“Wensen voor het laatste uur” en “Afscheid van het verleden”) uit zijn nieuwe gedichtencyclus “Afscheid”in “Kristòf” (jrg X-1, pag. 3-5).

1999: Publicatie van vier gedichten (“Afscheid van bescheidenheid, “Afscheid van ongeduld”, “Afscheid van zekerheid”, en “Afscheid van realiteit”) uit zijn nieuwe gedichtencyclus “Afscheid” in “Kristòf” (jrg X-4, pag. 14-17).

December 1999: Publicatie van de “short story” “De Blauwe Engel” in de Kerstkrant van de “Amigoe” (B-katern, pag. 23).

26 Oktober 2000: Zijn toneelstuk “De Blauwe Engel”
gaat in première in Amsterdam en het toneelstuk wordt genomineerd voor de “Hollandse Nieuwe”-toneelschrijversprijs (Gepubliceerd in “Hollandse Nieuwe” 4de jaargang, pag. 249-261). In dit toneelstuk dat zich in Transsylvanië afspeelt wordt de Dracula-legende op twee manieren uitgewerkt. Een begraven liefde, maar ook doodgewaande etnische conflicten, duiken als vampiers op uit hun graf.

Op 21 augustus 2001 is een fragment van het verhaal "De Blauwe Engel" gepubliceerd in "Tropentaal, 200 jaar Antilliaanse Vertelkunst "  (Uitgeverij Contact; ISBN 90 254 96482).

  4 oktober 2001: De eerder gepubliceerde gedichten
“Serenade” (uit de bundel “Genesis en Apocalypse”) ,
“Otrobanda” (uit de bundel “Genesis en Apocalypse”), “Midnight blues” (uit de bundel “Genesis en Apocalypse”), “Voor de storm” (uit de bundel “Palmblad”) en
“Avondmuziek” (uit de bundel “Avondmuziek”) gepubliceerd in “De Tweede Ronde” (22ste jaargang nummer 3, pag. 69-73).
   

24 oktober 2002: Presentatie van de zesde gedichtenbundel “Met lege handen ging ik slapen met een gedicht werd ik wakker” (waarin opgenomen zijn de eerder verschenen Nederlandstalige gedichtenbundels “Genesis en Apocalypse”, “Palmblad”, “Avondmuziek” plus de nieuwe cyclus “Afscheid” en niet eerder gepubliceerde gedichten) in het Cosmic theater in Amsterdam. De presentatie werd geopend door John Leerdam. Dr. Wim Rutgers verzorgde een lezing over het werk van Walter Palm, en Izaline Calister en Chin Behilia hadden een gastoptreden. Deze bundel werd zowel artistiek als commercieel een succes. Gerecenseerd door Mario Molegraaf onder de kop “Met een gedicht werd ik wakker” in de “Provinciale Zeeuwse Courant”, 15.XI.2002, pag.24 en door Pim Heuvel onder de kop “Dichters liegen de waarheid” in de “Amigoe/Ñapa”, 14.VI.2003, pag.4. Mario Molegraaf vergelijkt Walter Palm met de prominente Nederlandse dichter Vasalis, die overigens een oudtante is van Wine Fransen.

December 2003: “Het Bijzondere karakter van Onze Muziek; klassieke Antilliaanse muziek in de eerste helft van de twintigste eeuw” gepubliceerd in een aparte bijlage van “De Archiefvriend” (van de Stichting Vrienden van het nationaal Archief van de Nederlandse Antillen) (jaargang 9, nr.4).

24 december 2003: “Antilliaans Dagblad” publiceert (op pag. 22 en 23) negen publieksfavorieten van de “Antilliaanse Vasalis” nl. “Nummer een”, “Contemporain Columbus”, “Gesprek aan het strand”, “Afscheid van het verleden”, “Afscheid van het leven“, “Afscheid van afscheid”, “Een orkaan van stilte”, “In jouw stem”, “Mijn laatste wens” uit de bundel “Met lege handen ging ik slapen, met een gedicht werd ik wakker” plus een nieuw gedicht “Kerstmis 2003” .

14 december 2004:
Publicatie van het essay “De Gouden Eeuw van Curaçao” . In dit essay verdedigde hij zijn stelling dat de twintigste eeuw een Gouden Eeuw was voor Curaçao, omdat een periode van grote economische welvaart toen samenviel met een opmerkelijke bloei op muzikaal en literair gebied. Recensie van deze bundel is van de hand van Verele Ghering-Engels verschenen in de “Amigoe” van 30 december 2004 onder de kop “Zin in meer…”

15 december 2004: Publicatie van het gedicht “Gesprek aan het strand” (op pagina 13) in de gelegenheidsuitgave “Met de wil elkander bij te staan. Gedichtenbundel uitgebracht ter gelegenheid van de viering van vijftig jaar Statuut voor het Koninkrijk”.

31 mei 2005: Publicatie van het gedicht “De passaat en de Nederlandse eilanden overzee” in het proefschrift van Dennis Rosheuvel getiteld “De toekomst van de Nederlandse Antillen in staatsrechtelijke verhouding”.

6 juni 2005: Van het gedicht “De passaat en de Nederlandse eilanden overzee” geciteerd in de Staatscourant van 6 juni 2005 (stcrt 106) wordt de strofe “Blaast de passaat/maar de Nederlandse eilanden overzee/blaast hij niet bij elkaar” geciteerd dat treffend de relatie tussen Nederland en de Antillen (en Aruba) weergeeft.

9 juni 2005: Het gedicht “De passaat en de Nederlandse eilanden overzee” geciteerd door het Tweede Kamerlid John Leerdam in het Algemeen Overleg van 9 juni 2005 van de Vaste Kamercommissie van Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken.

Juli 2005: Publicatie van zes gedichten (“De vluchtige kus van de zwarte vlinder”, “Over kale vlakte van mijn hart”, “De grillige Dood”, “Overpeinzingen van een grijsaard”, “Mijn uur is geslagen”, “Rouwadvertentie”) in “Kristòf” (jrg XIII-2, pag. 20-25). Deze zes gedichten hebben de dood tot onderwerp.

Oktober 2005: Publicatie van “Over kale vlakte van mijn hart” in “Antilliaanse Nieuwsbrief” (jrg. 46, september/oktober 2005, nr. 5, pag. 22).

7 november 2005: Publicatie van de gedichten “Bonaire” en “Beschaving” op pag. 520 en 521 van “Spiegel van de moderne Nederlandse en Vlaamse dichtkunst” (ISBN 90 5018 741 2; uitgeverij Balans; samenstellers Hans Warren en Mario Molegraaf).

11 mei 2006: Publicatie op zijn website als "e-book" van zijn Papiamentstalige novelle "Atardi di kuaresma".
In deze novelle haalt de hoofdpersoon Fifi samen met zijn zus Chichi op Goede Vrijdag herinneringen op uit zijn leven. De hoofdpersoon raakt in deze novelle steeds verder verstrikt in het verstikkende verleden, en heeft geen oog meer voor de toekomst.

April 2007: Het gedicht "Shon Arey en de zonnecollector" gepubliceerd in "Anansi Masters Journal", nr. 2, april 2007,
pag. 2.

Het gedicht “De kleur van het Koninkrijk” is gepubliceerd in het “Antilliaans Dagblad” (pagina  2) van 21 juli 2007. 

19 november 2007: Het gelegenheidsgedicht “Ateliers en beeldende kunstenaars” gepubliceerd in “Artists from Curaçao” een fotoboek van Sinaya Wolfert dat ateliers van Curaçaose kunstenaars tot onderwerp heeft.

"Shon Arey en de zonnecollector" opnieuw gepubliceerd in het OCaN-bulletin, negende jaargang, nr. 1-januari 2008.

"Den Haag, de weduwe van Indi
ë" is eerder gepubliceerd in “Poezie op Pootjes” (januari 2008). Ook is dit gedicht gepubliceerd in “Antilliaanse Nieuwsbrief” (jrg. 49, maart/april 2008, nr. 2, pag.15).

In januari 2008 is het gedicht "Onder de bomen aan de Waterkant" gepubliceerd in de lustrumuitgave van Sociëteit de Waterkant

Op 26 mei 2008 is het gedicht "Curacao en ik" gepubliceerd in het boek "De Antillen en ik" dat onder redactie van John Leerdam is verschenen bij Uitgeverij Meulenhoff i.s.m. “de Volkskrant” ( ISBN 978 90 290 8158 0).

“De muziek van mijn betovergrootvader Jan Gerard Palm (1831-1906)”  is op 1 november 2008 gepubliceerd in “De Twentse Courant Tubantia” (pagina 8 van de bijlage “Spectrum”), op 1 november 2008 in het programmaboekje van het pianorecital van Jan Gerard Palm, en op 3 november 2008 in het “Antilliaans Dagblad” (pagina 10).

In het "Antilliaans Dagblad" van 21 januari 2009 is (op pagina 6) het gedicht "There are no walls" gepubliceerd. Dit gedicht is geschreven ter gelegenheid van de inauguratie van Barack Obama als president van de Verenigde Staten. Later is dit gedicht ook opgenomen in OCaN-info (9e jaargang, nr. 2)

 

  In het boek "Lintjesregen" (ISBN: 9789046805381) van Orchida Bachnoe
dat op 30 januari 2009 is verschenen, is het voor speciaal voor dit boek geschreven gedicht "Het heeft Hare Majesteit behaagd..." opgenomen.
 

 

 

  25 september 2009: Publicatie van zijn zevende gedichtenbundel
"Sierlijke golven krullen van plezier" (ISBN 978 90 6265 644 8; NUR 306).
Deze gedichtenbundel is verschenen bij
Uitgeverij In de Knipscheer.
               

27 oktober 2010: Drie gedichten van Walter Palm opgenomen in de bloemlezing "Vaar naar de vuurtoren" (ISBN 978 90 6265 658 5) die onder redactie van Klaas de Groot is verschenen bij uitgeverij In de Knipscheer. Deze gedichten zijn: "Bonaire", "Curaçao en ik" en "De passaat en de Nederlandse eilanden overzee".

24 december 2010: negen gedichten uit “Sierlijke golven krullen van plezier” gepubliceerd in “Antilliaans Dagblad”plus een nieuw gedicht “Klòknan di Pasku”. De gedichten zijn: (1) “De muziek van mijn betovergrootvader Jan Gerard Palm (1831-1906)”; (2) “De poëzie van de Curaçaose schrijver Pierre Lauffer (1920-1981)”; (3) “De rotsen”; (4) “Voorjaar op het Haagse Voorhout”; (5) “Koning Zon en de zonnecollector”; (6) “De raffinaderij fakkelt af”; (7) “Spoken van slaven”; (8) “Over kale vlakte van mijn hart”; (9) “De vluchtige kus van de zwarte vlinder”.

Op 20 januari 2013 is het gedicht “De driemaster met drie masten “Liberté, Egalité en Fraternité ” gepubliceerd in het boek “Topa Tula/Ontmoet Tula” (ISBN 978-90-74897-65-5).

Op 5 juli 2013 publicatie van vijf gedichten uit de gedichtenbundel “Sierlijke golven krullen van plezier” in het tijdschrift Oso (jrg. 31, nr. 2), namelijk; ‘Nanzi en Koning Zon”, ‘De rotsen”, “Winterzon versus tropenzon”, “Spoken van slaven” en “De muziek van mijn betovergrootvader Jan Gerard Palm (1831-1906)”.


Op 7 september 2013 publicatie van het essay “Dubbelspel en overspel” in “Hommage aan Frank Martinus Arion”.

Zijn gedicht “Avondmuziek” werd gepubliceerd in het boek “Dushi Willemstad” van Ko van Geemert (ISBN 978 90 5937 359 4) dat op 26 september 2013 werd gepubliceerd.

In het in november 2013 gepubliceerde “Musika Curaçao” van Sinaya Wolfert werden twee gedichten van Walter Palm opgenomen, namelijk “Het Jan Gerard Palmconcert op 1 november 2008 in ‘Diligentia’” en “De mazurka”.

Op 27 januari 2014 werd een ingekorte versie van zijn essay “Een andere kijk op “Mijn zuster de negerin”van Cola Debrot” gepubliceerd in het “Antilliaans Dagblad”.

Op 22 april 2014 werd zijn “In memoriam Gabriel García Marquez” gepubliceerd in het “Antilliaans Dagblad”.
 

  Op 5 oktober 2014 verscheen zijn achtste gedichtenbundel "Een serenade voor mijn Shéhérazade".    

5 november 2015: publicatie van de recensie van de roman “Tirami sù” van Ronny Lobo in het “Antilliaans Dagblad”.

24 december 2015: publicatie van het artikel “De Antilliaanse gemeenschap in Nederland tussen 1995 en 2015” in het “Antilliaans Dagblad”.

12 januari 2016: publicatie van de recensie van de roman “Two years, eight months and twenty-eight nights” van Salman Rushdie in het “Antilliaans Dagblad”.

19 maart 2016: publicatie van de recensie “The Marriage of Opposites” van Alice Hoffman.

14 mei 2016: publicatie van de recensie van “Groot-Nederland & Groot-Colombia 1815-1830. De droom van Willem I” van Sytze van der Veen.

4 oktober 2016: publicatie van de recensie van “Ridder zonder vrees of blaam. Uitstekende biografie van George Maduro”.

24 oktober 2016: publicatie van het artikel “Literaire doorbraak. Bob Dylan krijgt Nobelprijs voor literatuur”.

6 mei 2017: publicatie van de recensie van “La forma de las ruinas” van Juan Gabriel Vásquez in het “Antilliaans Dagblad”.

1 juni 2017: publicatie van het gedicht “Voor wie suïcide overweegt” in “In de kring van menselijke warmte”, de ode aan Rogi Wieg.


6 januari 2018: Zeven gedichten uit Un boka di poesia plus hun vertalingen door de auteur zijn gepubliceerd in het Antilliaans Dagblad, pagina 14 en 15.

19 juni 2018: Artikel met een pleidooi voor meer ruimte voor nonconformisme gepubliceerd in de Volkskrant.

18 augustus 2018: publicatie in het Antilliaans Dagblad van het artikel Minister Blok en de omgang met religieuze en etnische diversiteit.

20 oktober 2018: publicatie in het Antilliaans Dagbladvan de recensie van Sing, Unburied, Sing van Jesmyn Ward.

16 december 2018: Herdruk Met lege handen ging ik slapen met een gedicht werd ik wakker.

 


            ◄begin